Adress

Skogsvägen 11
444 60 Stora Höga

a

Andlig utveckling

Andlig utveckling

För att kunna bli den du verkligen vill vara så måste du acceptera den du är.

För mig är andlig utveckling en slags dans som du utför med din själ, din ande och din människa.

Att försöka skriva lite kort om vad andlig utveckling verkligen innebär är en oerhörd utmaning. Den är personlig och intim. Du blir naken och hudlös. Den innebär att du söker i ditt inre och möter stopp, frustration och känslor som du egentligen inte vill känna. Andlig utveckling är utmanande.

Vad du får är en oerhörd gåva. En självkännedom och en insikt i ditt hela Jag som kommer att föra dig framåt och vidare.

Din ande och din människa går hand i hand. De hör ihop. Den ena kan inte var utan den andra. Som jag lärt mig skall vi inte försöka få dem att smälta samman. Vårt liv nu är mänskligt och de lärdomar vi behöver ta är mänskliga. Ju bättre vi lär känna vår människa desto större plats har vi för vår ande. Vi hör henne bättre, vi känner hennes närvaro. Vi lär oss låta henne styra våra val och leda oss framåt.

Vårt mål blir ett liv i symbios samtidigt som vi tydligt ser skillnad på andligt och mänskligt. Ett liv i balans och med ett lugn som kommer djupt inifrån.

Under en period med kraftfull andlig utveckling så kan vi drömma mycket levande drömmar som vi sedan glömmer. Vi kan få upp gamla minnen och tankar. Dessa skall vi försöka att se, känna och sedan släppa. Drömmarna kan verka otäcka och hemska men låt inte det skrämma dig för det är ett säkert tecken på att du håller på att lämna ditt gamla jag och bli ny.

Utrensning

Vi arbetar med utrensning. Vi jobbar med obearbetade minnen och händelser som orsakat blockeringar och cell minnen. Dessa minnen kan komma från ditt nuvarande liv eller från gamla liv. För mycket instängt ”skräp” orsakar ofta fysiska smärtor och spänningar. Utrensning och balansering arbetar så nära varandra att det kan vara svårt att se vad som behövs göras först, utrensa eller balansera. Ha tillit. Det kommer att bli i den ordningen du behöver i detta nu.

Balansering

Efter utrensning så arbetar vi med balansering. Vi jobbar aktivit med Jordningen. Moder Jord hjälper oss. Vi får rötter eller vi kan få resa djupt in i jorden. För att kunna ta till oss de himmelska kunskaperna måste vi stå stadigt på jorden. Kanalen nedåt måste vara lika ren som den uppåt mot Himmelen. Grunden för vår utveckling börjar här, i jordningen / balanseringen.

Påfyllning

Efter utrensning och balansering så fyller vi oss. Vi fyller oss med ljus och med kraft. Vi behöver tid, tillit och vila. Vi måste ge oss tid att reflektera, tid att läka och tid att förstå. Vi behöver ha tillit till våra egna förmågor. Du är så mycket större än du anar. Ha tillit till att våra änglar alltid finns bakom dig redo att ta emot dig om du faller. Vila. Sitt vid din inre källa och förundras över din egen storhet.